დაამატე ფილმი

დაამატე შენი რჩეული ფილმი. ერთად შევქმნათ რჩეული ფილმების კოლექცია.

ადმინის მიერ შენი გამოგზავნილი ფილმის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშზე დაგერიცხება 60 NET. ხოლო ფილმის 100 უნიკალური ნახვის შემდეგ ყოველ ახალ ნახვაზე დაგერიცხება 1 NET…

შენს მიერ გამოგზავნილი ფიმი გამოქვეყნდება ადმინის განხილვისა და დადასტურების შემდეგ

კომედია

ჯგუფის შექმნა

შეტყობინებები

პროფილის რედაქტირება