დაამატე ფილმი

დაამატე შენი რჩეული ფილმი. ერთად შევქმნათ რჩეული ფილმების კოლექცია.

ადმინის მიერ შენი გამოგზავნილი ფილმის დადასტურების შემთხვევაში ანგარიშზე დაგერიცხება 60 NET. ფილმის ყოველ უნიკალურ ნახვაზე დაგერიცხება 1 NET, აგრეთვე ფილმის ყოველ მოწონებაზე მიიღებ 5 NET ქულას

შენს მიერ გამოგზავნილი ფილმი გამოქვეყნდება ადმინის განხილვისა და დადასტურების შემდეგ

დოკუმენტური

ჯგუფის შექმნა

შეტყობინებები

პროფილის რედაქტირება