მდიდარ ევროპელებში 400 წლის წინ კანიბალიზმი მიღებული იყო