კრის ჰემსვორთი “ჩემი ყველაზე დიდი შიში გამართლდა“ – Marvel-ის ვარსკვლავი კრის ჰემსვორთი კარიერაში ტაიმაუტს იღებს: მიზეზი ალცჰაიმერის დაავადებისადმი მიდრეკილებაა

Marvel-ის ვარ­სკვლავ­მა, 38 წლის კრის ჰემსვორ­თმა გა­ნა­ცხა­და, რომ ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბის გამო, სამ­სა­ხი­ო­ბო კა­რი­ე­რის შე­ჩე­რე­ბა სურს. ამის შე­სა­ხებ მსა­ხი­ობ­მა Vanity Fair-თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში ისა­უბ­რა.

აღ­მოჩ­ნდა, რომ კი­ნო­ვარ­სკვლავს ალ­ცჰა­ი­მე­რის და­ა­ვა­დე­ბი­სად­მი მიდ­რე­კი­ლე­ბა აქვს, რაც თა­ვის ტვინს აზი­ა­ნებს. ამის შე­სა­ხებ მსა­ხი­ობ­მა დო­კუ­მენ­ტუ­რი სე­რი­ა­ლის Limitless-ის გა­და­ღე­ბე­ბის დროს შე­ი­ტყო, რო­დე­საც გე­ტე­ნი­კუ­რი ტეს­ტის ჩა­ტა­რე­ბა მო­უ­წია. “ჩემი ყვე­ლა­ზე დიდი შიში გა­მარ­თლდა“, – ამ­ბობს გა­მო­ცე­მას­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში მსა­ხი­ო­ბი…

ადა­მი­ა­ნებს, რო­მელ­თაც დნმ-ში აქვთ APOE4 გე­ნის ორი ასლი, მათ აქვთ ალ­ცჰა­ი­მე­რის და­ა­ვა­დე­ბის უფრო მა­ღა­ლი რის­კი. ჯან­დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის 2021 წლის კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ყო­ვე­ლი მე­ო­თხე ადა­მი­ა­ნი ატა­რებს გე­ნის ერთ ასლს, მაგ­რამ მო­სახ­ლე­ო­ბის მხო­ლოდ 2-დან 3 პრო­ცენტს აქვს ორი­ვე ასლი. აღ­მოჩ­ნდა, რომ ვასრკვლა­ვი ორი­ვე გე­ნის მა­ტა­რე­ბე­ლია…

ინ­ტერ­ვი­უ­ში კრი­სი სა­უბ­რობს თუ რო­გორ უყუ­რებს მო­მა­ვალს და ამ­ბობს, რომ ახლა უფრო მე­ტად აფა­სებს ცხოვ­რე­ბას.

Published in ფილმები
იცოდი რომ? შენ შეგიძლია გამოაქვეყნო შენი საინტერესო ბლოგ პოსტები NETSHOP -ის სოციალურ პლატფორმაზე და გამოიმუშაო NET ქულები შენს მიერ შექმნილი კონტენტით. გამომუშავებული NET ქულებით კი შეგიძლია შეიძინო სხვადასხვა სახის პროდუქტები NETSHOP -ის პარტნიორ მაღაზიებში, გადაიხადო კომუნალური გადასახადები, შეავსო მობილურის ბალანსი და ა.შ...

კომენტარები

ვუი, Gift ები ამოგეწურა

როგორც ჩანს ანგარიშზე აღარ გაქვს Gift ები. იმისათვის რომ კვლავ შეძლო სხვებისთვის Gift ების გაგზავნა შეგიძლია შეიძინო სასურველი რაოდენობის Gift ები შენი NET ქულებით

კრის ჰემსვორთი “ჩემი ყველაზე დიდი შიში გამართლდა“ – Marvel-ის ვარსკვლავი კრის ჰემსვორთი კარიერაში ტაიმაუტს იღებს: მიზეზი ალცჰაიმერის დაავადებისადმი მიდრეკილებაა

ჯგუფის შექმნა

შეტყობინებები

პროფილის რედაქტირება